| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

opdrachten zoekstrategie

Page history last edited by Bianca Kramer 4 years, 4 months ago

A) Bedenken zoekvraag en keuze zoeksysteem.

 

 

 1. Individueel: bedenk een onderwerp/zoekvraag om vanmiddag te gebruiken  als oefening in systematisch zoeken. Dit kan bv. een vraag zijn die je zelf onlangs van een medewerker of student hebt gehad, een vraag waarvoor je eerder informatie hebt gezocht maar waar je toen niet helemaal uitkwam, of een willekeurig andere vraag, bij voorkeur wel op je eigen vakgebied.
 2.  In groepjes van 2-3: bespreek elkaars zoekvragen, kies er één uit. Probeer deze zoekvraag zo specifiek mogelijk te maken. Wat zijn de verschillende aspecten/onderdelen van de vraag? Welke zoektermen kun je bedenken voor elk onderdeel? Gebruik hiervoor evt. naslagbronnen op internet (denk ook aan Wikipedia voor vertalingen!) 
 3.  Individueel: bedenk welk zoeksysteem je zou willen gebruiken, bij voorkeur een bibliografische database waar je zelf beter mee wilt leren werken.  
 4. Vermeld de zoekvraag met jullie namen en de zoeksystemen die je wilt gebruiken in de Etherpad. 

 

Een paar voorbeeld-onderwerpen (geschikt om mee te zoeken in o.a. PsycINFO & PubMed/MEDLINE):

- Stress door het werk bij managers in bedrijven en organisaties

- Groepstherapie voor anorexia en bulimia patiënten opgenomen in ziekenhuizen of andere instellingen

- Het gebruik van tranquilizers voor de behandeling van schizofrenie bij jonge vrouwen (ca. 14-28 jaar)

 

 

B) Systematisch zoeken

 

 1. Zet in je zoeksysteem naar keuze een systematische zoekactie op, bij voorkeur volgens de bouwsteenmethode.  
 2. Denk daarbij aan wat vandaag allemaal is behandeld:
  1. In welke velden kun je zoeken? 
  2. Heeft het systeem trefwoorden (thesaurustermen)? Wat zijn voor jouw vraag relevante trefwoorden, hoe vind je die en hoe zoek je ermee? Kun je ook gebruik maken van broader/narrower terms, related terms etc.? 
  3. Met welke vrije tekst-termen zoek je, en in welke velden? Kun je truncatie en/of wildcards gebruiken?
  4. Kent het systeem manieren op het zoekresultaat in te perken? Zijn die nuttig/bruikbaar?
  5. Hoe beoordeel je het zoekresultaat? Welke aanpassingen kun je evt. nog doen?

 

 • Als je vragen hebt over het zoeksysteem, kijk dan (ook) of het systeem zelf een help-functie bevat en of je op internet hulpgidsen of i.d. kunt vinden. Een goede zoekterm hiervoor is 'LibGuide' samen met de naam van het zoeksysteem - dit levert vaak veel informatie op die door bibliotheken online is gezet over hoe het zoeksysteem werkt.
  Zie bv. ook de LibGuides van de Universiteitsbibliotheek Utrecht. 

 

C) Nabespreken: 

 

 1. In (dezelfde) groepjes van 2-3: Bespreek elkaars aanpak en resultaten. Welk zoeksysteem gaf de beste resultaten (en wat maakt dat jullie dat 'de beste resultaten' vinden)? Ligt dat aan de dekking van het zoeksysteem, de zoekmogelijkheden en/of de termen waarmee gezocht is?  

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.