| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Social distancing? Try a better way to work remotely on your online files. Dokkio, a new product from PBworks, can help your team find, organize, and collaborate on your Drive, Gmail, Dropbox, Box, and Slack files. Sign up for free.

View
 

Huiswerkopdracht

Page history last edited by Bianca Kramer 4 years ago

De komende week ga je op verschillende manieren extra informatie zoeken over hetzelfde onderwerp dat je vanmiddag gebruikt hebt.  

Hiervoor gebruik je de kennis die je afgelopen dagen hebt opgedaan én kennis die de komende cursusdagen nog behandeld zal worden. 

 

Met deze zoekvraag als uitgangspunt: 

 

  1. Zoek in één of meer (web)zoekmachines naar extra informatie. Dit kan gaan om cijfermateriaal, datasets of andere feitelijke informatie,  (overzichts)artikelen of andere relevante informatie. Bedenk van te voren wat voor type informatie je zoekt, welke zoekmachine je daar het beste voor kunt gebruiken en op welke manier je daar het beste in kunt zoeken (best match? meest relevante termen eerst? bouwsteenmethode?)
  2.  Zoek met behulp van citatiezoeken één of meer goede recente wetenschappelijke artikelen over het onderwerp.  
  3. Zoek een of meer nieuwsberichten over het onderwerp (zie het cursusonderdeel van donderdag 12 mei)
  4. Zoek een blogpost, nieuwsgroep of discussielijst over het onderwerp (zie het cursusonderdeel van donderdag 12 mei)

 

  • gebruik het zoekformulier om je resultaten vast te leggen
  • Kun je op basis van de gevonden informatie een antwoord formuleren op de zoekvraag? Vul dit ook in op het zoekformulier.  

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.