| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Opdracht zoekcases

Page history last edited by Bianca Kramer 6 years ago

>> Terug naar cursusprogramma

 

Real-life opdracht:

internet-documentatie verzamelen-evalueren-annoteren onder tijdsdruk

 

 

De directeur van FactChecking BV vraagt haar team van informatieprofessionals een antwoord te geven op de volgende twee vragen:
 

 1. De Paris Attacks hielden de gemoederen de afgelopen weken flink bezig. Er werd van verschillende kanten geroepen dat de media helemaal geen aandacht besteedden aan de 'Beirut Bombings' en de doden die vielen in het University College in Kenia. Klopt dit? Zijn de media in deze twee gevallen schuldig aan eenzijdige berichtgeving
 2. De huizenverkoop stijgt weer, mensen besteden meer. Althans, die geruchten doen de ronde. Maar is de economische crisis ook echt voorbij of gaat het om oppervlakkige observaties? En is Nederland de enige gelukkige of is er een wereldwijde trend gaande? Ga na of een en ander met cijfers te staven is. Maar ... cijfers zeggen niet alles, dus kijk ook naar trends, meningen en initiatieven die het tij proberen te keren.

 

Jullie hebben drie kwartier om de onderstaande stappen te volgen:

 

 • gebruik het zoekformulier om jullie zoekstrategie te bepalen:
 • maak een afgerond overzicht van minimaal 5 en maximaal 10 bronnen die tezamen een redelijk compleet en gevarieerd beeld geven van het onderwerp. Bekijk de sites op kwaliteit.
 • De bronnen omvatten:
  • minimaal één zeer breed overzicht dat ook regelmatig wordt bijgewerkt
  • minimaal één relevante nieuwsgroep of discussielijst
  • minimaal één gespecialiseerde sites met diepgravender informatie (soms in PDF files), eventueel toegespitst op één aspect van het onderwerp
  • minimaal één site met relevante statistieken, datasets of andere feitelijke informatie
  • minimaal één site met een overzicht van relevante literatuur of een korte uiteenzetting van waar en hoe snel een goed overzicht van die literatuur gevonden kan worden
 • Noteer bovenin het zoekformulier kort wat het antwoord op de vraag van je directeur is.   

 

Voorbeeldantwoord Marina/Bianca: Paris attacks / Crisis 

 

>> Terug naar cursusprogramma

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.