| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Eric Sieverts 5 years, 5 months ago

 

Deze site wordt niet meer bijgehouden.
Voor informatie over de cursus, zie: https://www.vogin.nl/academie/cursussen/
Voor het meest recente cursusmateriaal zie: https://tinyurl.com/vogincursus

 

VOGIN-cursus Online opsporen van informatie

 

  • Zoeken naar informatie is niet zo makkelijk als het lijkt, of je dat nu "gratis" doet met Google, of dat je gebruik maakt van betaalde systemen als LexisNexis, Dialog of Ovid.
  • Zoeken doe je om te vinden.
  • Zoeken is een vak dat je moet leren.

 

Zoeken leer je zo: Niet kijken maar zelf doen. De VOGIN-cursus "Geautomatiseerd opsporen van informatie" zorgt al meer dan 25 jaar dat je de benodigde praktische vaardigheden kunt opdoen.

Het cursusprogramma is juist weer geheel vernieuwd, waardoor

  • het werken met betaalde en gratis informatiediensten nog beter ge√Įntegreerd wordt behandeld,
  • aandacht wordt besteed aan relevante Web-2.0 toepassingen.

 

Deze 5-daagse cursus richt zich op een ieder

- voor wie informatie zoeken een belangrijk deel van het werk vormt,

- die zelf beter wil leren zoeken,

- die zicht wil krijgen op ons steeds complexere informatielandschap, en

- die anderen bij het zoeken moet instrueren, adviseren en begeleiden.

Ook wie eerder verworven informatievaardigheden in de praktijk moet gaan brengen, vindt hier een prima gelegenheid om die vaardigheden weer up-to-date te brengen.

Naast praktische oefeningen in het zoeken aan de hand van opdrachten, bestaat tijdens de cursus ook ruimschoots de gelegenheid eigen onderwerpen uit te diepen.

De docenten hebben jarenlange ervaring met de diverse aspecten van informatie¬≠voorziening en informatie zoeken en vormen bovendien een goed ingespeeld team: Jeroen Bosman, Boyd Hendriks, Ellen Fest, Bianca Kramer en Eric Sieverts.

 

Globale thema's per dag:

Dag 1: Het informatielandschap: van online hosts tot Web 2.0.

Dag 2: Gestructureerde zoeksystemen; meer succes met systematisch opgezette zoekacties.

Dag 3: Nieuws en bedrijfsinformatie: een veelheid aan betaalde en gratis ingangen.

Dag 4: Zoeken naar wetenschappelijke en vakinformatie; ROI voor de informatieafdeling; de ontwikkeling van "corporate intelligence"; 

Dag 5: Open Science, uitwisselen kennis en expertise.

 

Cursusdagen:  de cursus wordt in principe 2x per jaar gegeven in voorjaar en najaar

Zie https://www.vogin.nl/academie/cursussen/ voor data en verdere gegevens over de eerstkomende cursus.

 

Informatie:  http://www.vogin.nl/cursussen/

Aanmelden:

 

Is een van deze uitspraken op u van toepassing?

- De Googlificatie heeft zoeken wel heel complex gemaakt.

- Informatie zoeken is wel heel makkelijk geworden dankzij Google!

- Ik weet nu helemaal niet meer waar ik het zoeken moet.

In al die gevallen leert de VOGIN-cursus u beter zoeken.

Bezocht u deze cursus zelf al eerder, stuur dan nu een collega.

 

Meer informatie over de inhoud? Zie het programma en de materialen van de meest recente editie:

 

https://tinyurl.com/vogincursus

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.