| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

This version was saved 11 years, 8 months ago View current version     Page history
Saved by WoW!ter
on October 13, 2009 at 2:10:11 pm
 

VOGIN-cursus Online opsporen van informatie

 

 

  • Zoeken naar informatie is niet zo makkelijk als het lijkt, of je dat nu "gratis" doet met Google, of dat je gebruik maakt van betaalde systemen als LexisNexis, Dialog of Ovid.
  • Zoeken doe je om te vinden.
  • Zoeken is een vak dat je moet leren.

 

Zoeken leer je zo: Niet kijken maar zelf doen. De VOGIN-cursus "Geautomatiseerd opsporen van informatie" zorgt al meer dan 25 jaar dat je de benodigde praktische vaardigheden kunt opdoen.

Het cursusprogramma is juist weer geheel vernieuwd, waardoor

  • het werken met betaalde en gratis informatiediensten nog beter ge√Įntegreerd wordt behandeld,
  • aandacht wordt besteed aan relevante Web-2.0 toepassingen.

 

Deze 5-daagse cursus richt zich op een ieder

- voor wie informatie zoeken een belangrijk deel van het werk vormt,

- die zelf beter wil leren zoeken,

- die zicht wil krijgen op ons steeds complexere informatielandschap, en

- die anderen bij het zoeken moet instrueren, adviseren en begeleiden.

Ook wie eerder verworven informatievaardigheden in de praktijk moet gaan brengen, vindt hier een prima gelegenheid om die vaardigheden weer up-to-date te brengen.

Naast praktische oefeningen in het zoeken aan de hand van opdrachten, bestaat tijdens de cursus ook ruimschoots de gelegenheid eigen onderwerpen uit te diepen.

De docenten hebben jarenlange ervaring met de diverse aspecten van informatie­voorziening en informatie zoeken en vormen bovendien een goed ingespeeld team: Jeroen Bosman, Hester Ebbers, Wouter Gerritsma, Boyd Hendriks, Kees Hopstaken, Marlies Segers, Eric Sieverts, Ger Spikman, Hannah Verhoeff.

 

Globale thema's per dag:

Dag 1: Het informatielandschap: van online hosts tot Web 2.0.

Dag 2: Gestructureerde zoeksystemen; meer succes met systematisch opgezette zoekacties.

Dag 3: Nieuws en bedrijfsinformatie: een veelheid aan betaalde en gratis ingangen.

Dag 4: Zoeken naar wetenschappelijke en vakinformatie; verwerken en delen van gevonden informatie; systeemkeuze.

Dag 5: ROI voor de informatieafdeling; de ontwikkeling van "corporate intelligence"; werken aan zoekcases.

 

 

Cursus najaar 2009

 

 

Cursusdagen: 16, 17, 23, 24 en 25 november 2009

Plaats: Bibliotheek Wageningen UR

Kosten: Voor NVB-leden Eur 1100,- , voor niet-leden Eur 1350,-

Prijzen incl. cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Er kunnen maximaal 20 cursisten deelnemen.

 

Informatie: http://www.nvbonline.nl/257/vogin-cursus.html

Aanmelden:

 

Is een van deze uitspraken op u van toepassing?

- De Googlificatie heeft zoeken wel heel complex gemaakt.

- Informatie zoeken is wel heel makkelijk geworden dankzij Google!

- Ik weet nu helemaal niet meer waar ik het zoeken moet.

In al die gevallen leert de VOGIN-cursus u beter zoeken.

Bezocht u deze cursus zelf al eerder, stuur dan nu een collega.

 

Cursus voorjaar 2009

Cursus najaar 2008

Cursus najaar 2007 Lees een recensie van deze cursus

Cursus najaar 2006

Cursus voorjaar 2006

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.