| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

    Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

  • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

FrontPage

This version was saved 6 years ago View current version     Page history
Saved by Eric
on June 27, 2016 at 11:36:44 am
 

>> [Cursus voorjaar 2016]

VOGIN-cursus Online opsporen van informatie

 

Docenten/organisatoren van de VOGIN-cursus zijn nog in schok over het overlijden op 21 juni

van Wouter Gerritsma, docent en coördinator van de cursus.

 

advertentie Volkskrant 25-06-2016

 

We zullen doorgaan in de geest van Wouter bij het realiseren van de najaarscursus 2016.

 


Afscheid van WoW!ter

Zondag 26 juni, een zonnige middag langs de uiterwaarden van de Rijn. Wat een contrast met de reden waarom vele honderden mensen daarheen gekomen waren: om afscheid te nemen van Wouter Gerritsma. De aanwezigheid van een ongeteld aantal vakgenoten uit alle delen van het land en van een grote verscheidenheid aan organisaties, was een duidelijke indicatie voor de belangrijke rol die Wouter, van oorsprong tropisch bosbouwkundige, voor de Nederlandse bibliotheek- en informatiewereld gespeeld heeft.

Als vakgenoten kennen we Wouter, of soms ook WoW!ter, van zijn weblogs in een tijd dat die in ons vak nog maar mondjesmaat geschreven werden;

- kennen we Wouter van zijn enthousiasme voor de toepassing van Sociale Media en (toen nog) Web-2.0 toepassingen in het algemeen, dat hij in die weblogs en elders uitdroeg;

- kennen we Wouter van zijn passie voor het oplossen van zoekproblemen en onverwachte gebreken in zoekmachines;

- kennen we Wouter van de professionele wijze waarop hij als informatiespecialist contacten onderhield met makers en leveranciers van databases, waarbij zijn inbreng ook bij die commerciële partijen zeer gewaardeerd werd;

- kennen we Wouter van zijn innovatieve analyses van bibliografische citatiegegevens, die de bibliotheek binnen de Wageningse Universiteit een (door andere universiteitsbibliotheken vaak benijde) prominente rol verschaften bij het doen van onderzoeksevaluaties;

- kennen we Wouter van zijn klachten over het ontbreken van een wetenschappelijke onderzoekcultuur op ons vakgebied (waaraan hij met zijn citatiewerk onbewust en onvoldoende onderkend zelf wel degelijk een bijdrage heeft geleverd);

- kennen we Wouter van zijn vele enthousiaste lezingen en workshops op al deze terreinen;

- kennen we Wouter van zijn inzet voor de VOGIN-cursus waaraan hij sinds 2001, meteen nadat hij de cursus zelf gevolgd had, als docent heeft meegedaan - en waarvan hij sinds 2011 de coördinator was.

Ook zullen we ons Wouter blijven herinneren als de “Informatieprofessional van het Jaar 2007”, waarmee hij winnaar werd van de Gouden Prissma. Deze door de KNVI-afdeling Prissma geïnitieerde en door VOGIN gesponsorde prijs bestond, in weerwil van de benaming, uit een kunstwerk van glas. Dit fraaie kunstwerk nam bij de afscheidsbijeenkomst een prominente plaats in tussen Wouter’s schaatsen en zijn fietsoutfit.

Het is onvoorstelbaar en onbegrijpelijk dat Wouter er niet meer is, voor ons allemaal, maar het meest natuurlijk voor Els en zijn kinderen. Iedereen die met hem gewerkt heeft, in welke context dan ook, zal hem blijvend in zijn hart dragen. 

 

De werkgroep Training & Opleiding


 

 

  • Zoeken naar informatie is niet zo makkelijk als het lijkt, of je dat nu "gratis" doet met Google, of dat je gebruik maakt van betaalde systemen als LexisNexis, Dialog of Ovid.
  • Zoeken doe je om te vinden.
  • Zoeken is een vak dat je moet leren.

 

Zoeken leer je zo: Niet kijken maar zelf doen. De VOGIN-cursus "Geautomatiseerd opsporen van informatie" zorgt al meer dan 25 jaar dat je de benodigde praktische vaardigheden kunt opdoen.

Het cursusprogramma is juist weer geheel vernieuwd, waardoor

  • het werken met betaalde en gratis informatiediensten nog beter geïntegreerd wordt behandeld,
  • aandacht wordt besteed aan relevante Web-2.0 toepassingen.

 

Deze 5-daagse cursus richt zich op een ieder

- voor wie informatie zoeken een belangrijk deel van het werk vormt,

- die zelf beter wil leren zoeken,

- die zicht wil krijgen op ons steeds complexere informatielandschap, en

- die anderen bij het zoeken moet instrueren, adviseren en begeleiden.

Ook wie eerder verworven informatievaardigheden in de praktijk moet gaan brengen, vindt hier een prima gelegenheid om die vaardigheden weer up-to-date te brengen.

Naast praktische oefeningen in het zoeken aan de hand van opdrachten, bestaat tijdens de cursus ook ruimschoots de gelegenheid eigen onderwerpen uit te diepen.

De docenten hebben jarenlange ervaring met de diverse aspecten van informatie­voorziening en informatie zoeken en vormen bovendien een goed ingespeeld team: Jeroen Bosman, Wouter Gerritsma, Boyd Hendriks, Bianca Kramer, Eric Sieverts en Marina Noordegraaf.

 

Globale thema's per dag:

Dag 1: Het informatielandschap: van online hosts tot Web 2.0.

Dag 2: Gestructureerde zoeksystemen; meer succes met systematisch opgezette zoekacties.

Dag 3: Nieuws en bedrijfsinformatie: een veelheid aan betaalde en gratis ingangen.

Dag 4: Zoeken naar wetenschappelijke en vakinformatie; ROI voor de informatieafdeling; de ontwikkeling van "corporate intelligence"; 

Dag 5: Open Science, uitwisselen kennis en expertise.

 

Cursusdagen najaar 2016:   16, 17, 23, 24 november en 8 december 2016

Plaats: Bibliotheek Wageningen UR

Kosten: Voor KNVI-leden Eur 1100,- , voor niet-leden Eur 1350,-

Prijzen incl. cursusmateriaal, koffie/thee en lunch.

Er kunnen maximaal 16 cursisten deelnemen.

 

 

Informatie: http://knvi.net/vogin-cursussen/ 

Aanmelden:

 

Is een van deze uitspraken op u van toepassing?

- De Googlificatie heeft zoeken wel heel complex gemaakt.

- Informatie zoeken is wel heel makkelijk geworden dankzij Google!

- Ik weet nu helemaal niet meer waar ik het zoeken moet.

In al die gevallen leert de VOGIN-cursus u beter zoeken.

Bezocht u deze cursus zelf al eerder, stuur dan nu een collega.

 

Cursus voorjaar 2016

Cursus najaar 2015
Cursus voorjaar 2015 Lees een recensie van deze cursus

Cursus najaar 2014

Cursus najaar 2013

Cursus voorjaar 2013

Cursus najaar 2012

Cursus najaar 2011

Cursus voorjaar 2011

Cursus najaar 2010

Cursus voorjaar 2010

Cursus najaar 2009

Cursus voorjaar 2009

Cursus najaar 2008

Cursus voorjaar 2008

Cursus najaar 2007 Lees een recensie van deze cursus

Cursus najaar 2006

Cursus voorjaar 2006

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.