| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Globaal overzicht wetenschappelijke bronnen (vj2006)

Page history last edited by PBworks 13 years, 9 months ago


 

Zoekmachines

Scirus http://www.scirus.com/

De vrij toegankelijke wetenschappelijke zoekmachine ontwikkeld en onderhouden door Elsevier. Werkt nauw samen met talloze wetenschappelijk instellingen om nieuwe bronnen toe te voegen.

 

Google Scholar http://scholar.google.com/

Waarschijnlijk de bekendste, maar daarom niet de beste, wetenschappelijke zoekmachine. Naast het feit dan niemand precies weet wat er gedekt wordt is het grootste probleem dat Google niet goed kan tellen.

 

BASE http://digital.ub.uni-bielefeld.de/index.php

Bielefeld Academic Search Engine is een zoekmachine die gebruik maakt van de vele Open Access repositories die in de academische wereld als paddedstoelen uit grond opduiken. Indexeert medio maart 2006 ongeveer 2,7 miljoen wetenschappelijke items afkomstig van bijna 200 bronnen.

 

 

Directories

RDN http://rdn.ac.uk/

Infomine http://infomine.ucr.edu/

Bubl Information Service http://bubl.ac.uk/

Biology browser http://www.biologybrowser.org/

Pinakes http://www.hw.ac.uk/libWWW/irn/pinakes/pinakes.html

Dutchess http://www.kb.nl/dutchess.ned/

Renardus http://www.renardus.org/

 

Boeken

Bibliotheek catalogi http://library.wur.nl/desktop/catalog/thes_start.html

Als voorbeeld de catalogus van BWUR

 

Open worldcat http://www.oclc.org/worldcat/open/tryit/default.htm

OCLC werkt aan het openstellen van alle catalogus records voor de grote zoekemachines

 

Google Booksearch http://books.google.com/

Een veel bediscusieerd programma dat twee poten heeft. Een uitgevers programma en het 'gewraakte' bibliotheekprogramma.

 

A9 http://a9.com/

Zoekmachine van Amazon (de grootste boekverkoper op het net) die het zoeken in boeken toestaat.

 

Repositories

OAISTER http://oaister.umdl.umich.edu/o/oaister

De grootste meta-data repository van OAI repositories. Bevat omschrijvingen van bijna 8 miljoen artikelen van 650 instituten.

 

ArXiv http://arxiv.org/

De pre-print server voor de natuurkunde. Omvat ongeveer 370.000 artikelen, maar laat alleen metdata zoekacties toe.

 

DAREnet http://www.darenet.nl/nl/page/language.view/search.page

De repository met toegang tot alle OAI productie van NL universiteiten.

 

ROAR http://archives.eprints.org/

Het originele overzicht van OAI repositories.

 

openDOAR http://www.opendoar.org/

Het nieuwste overzicht van OAI repositories

 

Journals

DOAJ http://www.doaj.org/

Een verzameling van 2271 peer reviewed OA tijdschriften waarvan er 645 (bibliografisch) doorzoekbaar zijn.

 

Open J-Gate http://www.openjgate.org/

Meer dan 3600 OA tijdschriften waarvan er een groot deel peer reviewed zijn. Ook hier geld de beperking dat e alleen bibliografisch gezocht kan worden.

 

Bibliographies

PubMed http://pubmed.gov/

De beste bibliografische database in de wereld. Dekt het gebied van medische- en gezondheidsinformatie.

 

Eric http://www.eric.ed.gov/

Onder regie van het Amerikaanse ministerie van onderwijs een bibliografie op het gebied van onderwijs. Er zit ook een behoorlijke portie LIS in.

 

LISTA http://www.libraryresearch.com/

Een vrij toegankelijke bibliografie op het gebied van Library and Information Science. Niet te verwarren met LISA.

 

Theses

NDLTD http://www.ndltd.org/browse.en.html

Een project dat langzaam terrein wint. Alle theses elektronisch beschikbaar stellen. Er zijn meerdere zoekingangen.

 

Proquest http://wwwlib.umi.com/dissertations

Alle theses van de Dissertations abstracts van de afgelopen twee jaar vrij toegankelijk on-line.

 

Citaties zoeken

Citebase http://www.citebase.org/

Gebaseerd op e-prints software. Geeft zowel downloads als citaties.

 

Citeseer http://citeseer.ist.psu.edu/

Citatie database op het gebied van computers en informatie technologie.

 

SmealSearch http://smealsearch2.psu.edu/index.html/

Gebaseerd op de software van Citeseer, maar dan voor het domein van de business literatuur.

 

Patents

USPTO http://www.uspto.gov/patft/index.html

Zoek naar patenten uitgegeven in de USA

 

Espace http://ep.espacenet.com/

De ingang naar het Europese patentenburo

 

WIPO http://www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp

Patenten van de World Intellectual Property Office.

Goede introducties op het gebied van patentzoeken zijn te vinden bij de British Library

 

Databases

Genbank http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html

De grootste en bekendste moleculair biologisch databank. Vrij toegankelijk voor iedereen.

 

PubChem http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

Deze biochemische database is recentelijk begonnen. De start heeft nogal onder vuur gelegen door de kritiek van ACS, die als chemische sociëteit een groot financieël belang heeft in de commerieële produkten zoals CAS, waarmee het concurreert.

 

UniProt http://www.ebi.ac.uk/uniprot/index.html

Een recent samenvoegsel van drie grote elkaar aanvullende databanken met informatie op het gebied van eiwitten.

 

Een goed voorbeeld van de hoeveelheid databases op biomoleculair gebied is het Database issue van NAR (supplement op het eerste nummer van het jaar, vrij toegankelijk), en hun database overzicht.

 

Science Nieuws

Eureka Alert http://www.eurekalert.org/index.php

Nieuwsdienst van de AAAS (American Association for the Advancement of Science) de uitgever van Science. Aan dat laatste tijdschrift is de nieuwssite Sciencenow gekoppeld. Recent nieuws is voor iedereen toegankelijk, archief slechts voor abonnees.

 

News@Nature http://www.nature.com/news/index.html

De grote concurrent van Science heeft ook zijn eigen nieuwsdienst. Hierbij krijg je een mix van vrij toegankelijke bericht, en berichten waarvoor je geabonneerd moet zijn.

 

Science Daily http://www.sciencedaily.com/

Een goed georganiseerde site die iedere 15 minuten wordt ge-update.

 

SciCentral http://www.scicentral.com/

 

Scientific American http://www.sciam.com/news_directory.cfm

 

New Scientist http://www.newscientist.com/news.ns

 

Denk daarnaast ook aan de wetenschappelijke bijlagen van kranten en andere nieuwsbronnen zoals de NYTimes, NRC, of Volkskrant, maar ook BBC, CNN, et cetera.

 

Meer informatie:

Zillman M.P. Research resources http://researchresources.blogspot.com/


terug WG 20060608

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.