| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Opdracht vergelijking LexisNexis nieuwszoeken met het publieke internet

Page history last edited by Jeroen Bosman 8 years ago

Vergelijk nieuwszoeken in LexisNexis met nieuwszoeken op het open internet - bijvoorbeeld Google News/Nieuws of Bing News (30 minuten)

 

Gebruik als onderwerp de veiligheidsituatie in Kunduz in Afghanistan en de bijdrage van politie daaraan. Werk met ook met Engelstalige zoektermen.

 

Let in de vergelijking op:

 

  • aantallen berichten;
  • datum van de berichten: probeer berichten van de afgelopen maand, maar ook van het najaar van 2010 te vinden;
  • de herkomst: probeer zowel Nederlandse als VS-Amerikaanse berichten te vinden, maar daarnaast ook Engelstalige berichten in lokale bronnen (Pakistaanse, Indiase of Afghaanse);
  • aard en lengte van de berichten;
  • doe ook in Google news zowel als LexisNexis een heel strenge zoekactie waarbij je eist dat de term(en) in de titel van het bericht voorkomen;
  • check met een "phrase search" in Google en/of Google News of een bericht gevonden in Lexis-Nexis ook op het open internet staat.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.