| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Trends in de wetenschappelijke wereld

Page history last edited by WoW!ter 5 years, 8 months ago

Trends in de wetenschappelijke wereld

 • Onderzoek vaker multi/interdisciplinair van karakter
 • Onderzoek in grote groepen/projecten
  • Venture Capitalist mentaliteit bij onderzoeksfinanciers : fewer bigger bets 
 • Onderzoek meer internationaal
 • Toegenomen competitie voor gelijkblijvend hoeveelheid beurzen en subsidies
  • NIH grant success <20%, gehalveerd gedurende de laatste 30 jaar
 • Naar output financiering  
 • Efficiency van onderzoek : ROI voor iedere ge├»nvesteerde Euro (Citation metrics) 

 

 

1: Researchers will go mobile
2: Lines between professionals, amateurs and the public will blur
3: Researchers fully embrace social media
4: Data will drive research across many disciplines
5: Automate it
6: Visualise it
7: Researchers as data managers

Source: http://www.jisc.ac.uk/inform/inform35/7Predictions.html

 

Trends in het wetenschappelijke informatielandschap

 

Globaal overzicht wetenschappelijke bronnen

 

 


Terug WG 2014110

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.