| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Buried in cloud files? We can help with Spring cleaning!

  Whether you use Dropbox, Drive, G-Suite, OneDrive, Gmail, Slack, Notion, or all of the above, Dokkio will organize your files for you. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free today.

 • Dokkio (from the makers of PBworks) was #2 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Trends in de wetenschappelijke wereld

Page history last edited by WoW!ter 7 years, 7 months ago

Trends in de wetenschappelijke wereld

 • Onderzoek vaker multi/interdisciplinair van karakter
 • Onderzoek in grote groepen/projecten
  • Venture Capitalist mentaliteit bij onderzoeksfinanciers : fewer bigger bets 
 • Onderzoek meer internationaal
 • Toegenomen competitie voor gelijkblijvend hoeveelheid beurzen en subsidies
  • NIH grant success <20%, gehalveerd gedurende de laatste 30 jaar
 • Naar output financiering  
 • Efficiency van onderzoek : ROI voor iedere ge├»nvesteerde Euro (Citation metrics) 

 

 

1: Researchers will go mobile
2: Lines between professionals, amateurs and the public will blur
3: Researchers fully embrace social media
4: Data will drive research across many disciplines
5: Automate it
6: Visualise it
7: Researchers as data managers

Source: http://www.jisc.ac.uk/inform/inform35/7Predictions.html

 

Trends in het wetenschappelijke informatielandschap

 

Globaal overzicht wetenschappelijke bronnen

 

 


Terug WG 2014110

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.