| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) is a Chrome extension that eliminates the need for endless browser tabs. You can search all your online stuff without any extra effort. And Sidebar was #1 on Product Hunt! Check out what people are saying by clicking here.

View
 

Trends in het wetenschappelijke informatielandschap

Page history last edited by WoW!ter 8 years, 8 months ago

Trends in de wetenschappelijke wereld

 

Trends in het wetenschappelijke informatielandschap

 

  • Van informatieschaarste naar informatieovervloed
  • Na de elektronificatie van bibliografische bronnen en tijdschriften nu de boeken
  • Van bibliografisch (metadata) zoeken naar fulltext zoeken
  • Open Access (Elsevier schat dat ca. 40% van recente artikelen OA is) 
  • Ruwe data en toepassing (patenten) van onderzoek steeds belangrijker
  • Pluriformiteit van bronnen neemt toe
  • Webzoekmachines steeds belangrijker om informatie te vinden 

 

Globaal overzicht wetenschappelijke bronnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug WG 20121206

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.