| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

Trends in het wetenschappelijke informatielandschap

Page history last edited by WoW!ter 7 years, 5 months ago

Trends in de wetenschappelijke wereld

 

Trends in het wetenschappelijke informatielandschap

 

  • Van informatieschaarste naar informatieovervloed
  • Na de elektronificatie van bibliografische bronnen en tijdschriften nu de boeken
  • Van bibliografisch (metadata) zoeken naar fulltext zoeken
  • Open Access (Elsevier schat dat ca. 40% van recente artikelen OA is) 
  • Ruwe data en toepassing (patenten) van onderzoek steeds belangrijker
  • Pluriformiteit van bronnen neemt toe
  • Webzoekmachines steeds belangrijker om informatie te vinden 

 

Globaal overzicht wetenschappelijke bronnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug WG 20121206

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.