| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Get control of your email attachments. Connect all your Gmail accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize your file attachments. You can also connect Dokkio to Drive, Dropbox, and Slack. Sign up for free.

View
 

Trends in het wetenschappelijke informatielandschap

Page history last edited by WoW!ter 6 years, 7 months ago

Trends in de wetenschappelijke wereld

 

Trends in het wetenschappelijke informatielandschap

 

  • Van informatieschaarste naar informatieovervloed
  • Na de elektronificatie van bibliografische bronnen en tijdschriften nu de boeken
  • Van bibliografisch (metadata) zoeken naar fulltext zoeken
  • Open Access (Elsevier schat dat ca. 40% van recente artikelen OA is) 
  • Ruwe data en toepassing (patenten) van onderzoek steeds belangrijker
  • Pluriformiteit van bronnen neemt toe
  • Webzoekmachines steeds belangrijker om informatie te vinden 

 

Globaal overzicht wetenschappelijke bronnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug WG 20121206

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.