| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Zoektechnieken internetbronnen

Page history last edited by WoW!ter 13 years ago

Zoekstrategie

 

Bij de algemene zoekmachines is er altijd een groot probleem

teveel resultaten

Oplossingen voor formele databases

  • Gebruik specifiekere termen
  • Voeg een aspect toe
  • Limiteer op velden (in titel of url)
  • Limiteer op publicatie jaar
  • Limiteer op taal
  • Gebruik minder database(s) (delen)

De oplossingen werken deels ook bij Google, Yahoo!, MSN etc...

Daarvoor moet je gebruik maken van commando's of prefixen.

 

Essentieƫle commando's en prefixes

 

 

Zoeken met Zinnen (phrases)

Werkt bij alle zoekmachines. Vergelijk ["gevleugelde uitspraken"] met [gevleugelde uitspraken]

Binnen phrases kun je bij Google en Yahoo! met 'wild cards' zoeken.

"sinterklaas * paashaas" dit kan niet bij andere zoekmachines.

Alleen Exalead heeft echte wild card zoekopties, bijv. [library catalog*]

 

Booleaans zoeken (AND, OR, AND NOT)

Booleaans zoeken kan met de meeste zoekmachines. Standaard is meestal AND ingesteld.

OR type het in hoofdletters, of gebruik | (bijv. [catalogue OR catalog])

Uitsluiten van termen is essentieel bij zoekmachines [cats -dogs]

 

Nesting

Essentieel onderdeel van een goede zoekstrategie vormen de haakjes. Dit werkt alleen goed bij Yahoo!

[(kinderen OR jongens OR meisjes OR tieners OR pubers) (dik OR zwaarlijvig OR zwaar OR overgewicht) (ziek OR ziekelijk OR ziekte OR ziektebeeld)]

In de advanced zoekpagina's vertalen de volgende zinnen zich met de volgende operatoren

All of these words AND / +
Any of these words OR
Exact phrase " "
Exclude these words NOT / -

 

 

File type

Google: filetype: of ext: (eg:[tomatoes ext:pdf], or [\"agaricus bisporus\" filetype:pdf]

Yahoo!: originurlextension: (eg:[cherry tomatoes originurlextension:pdf]

Live: filetype: (eg:[budget university filetype:xls])

 

zoeken binnen een site

Een krachtig hulpmiddel bij een slecht gestructureerde site, of sites zonder zoekmachine.

[asielzoekers site:overheid.nl] of de grote van de site in te schatten [site:wur.nl]

 

Zoeken op titel

Wanneer je echt te veel resultaten hebt, inperken op titel woorden

[intitle:benzinepomp] maar wanneer je meerdere woorden hebt

[allintitle:dubbeldoel koe]

 

Limiteren on getallen reeksen

Eigenlijk ontwikkeld bij Google met het idee om op prijsreeksen te kunnen zoeken, maar ook geschikt om op publicatiejaren af te bakenen. bijv:["agaricus bisporus" 2005..2007] Let wel op het kunnen ook pagina nummers zijn of andere oorzaken dat dingen wel of niet gevonden worden.

 

Er zijn veel meer operators beschikbaar, raadpleeg daarvoor de helpfiles van de zoekmachines of de overzichten van Marten Hofstede of Karen Blakeman

 

Aanvullende links

Marten Hofstede Een overzicht van de functionele mogelijkheden van de drie grote zoekmachines Google, Yahoo! en MSN Search

Google Tips & Tricks

Google Cheatsheets

UC Berkeley Library

Karen Blakeman's search engine comparison schart

Marten Hofstede (2006) Het zoekboek voor het Web.

Gerritsma, W. (2007) Searching for Science

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.