| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Uitwerking PsycINFO voorbeeld - dag 2

Page history last edited by Bianca Kramer 6 years, 6 months ago

Zoekopdracht:
Zoek in PsychINFO naar tijdschriftartikelen in het Engels en Nederlands, verschenen vanaf 2010 over therapie bij alcoholverslaving van jongeren en jong-volwassenen

 

Aspecten zoekvraag:

- alcoholverslaving

- therapie

- jongeren en jong-volwassenen

 

Synoniemen (niet uitputtend):

alcohol addiction
therapy youth
alcohol abuse
treatment young adults
alcoholism
drugs adolescents
  psychotherapy youngsters
     

 

Database:

PsycINFO via OvidSP [Vogin-toegang]

 

Datum zoekactie:

21 april 2015

 

Opbouw zoekactie:

 

Aspect 1: Alcoholverslaving

 

- Opzoeken relevante trefwoorden (gecontroleerde terminologie)

 

- 'Alcholism' wordt gesuggereerd als trefwoord. Nog niet meteen hierop zoeken, eerst trefwoord aanklikken om nader te bekijken:

 

- Bekijken trefwoord, bepalen evt. te gebruiken broader/narrower terms en related terms:

 

Uiteindelijke keuze: broader term 'Alcohol abuse' met explosie (dus onderliggende termen 'Alcoholism' en 'Binge drinking' meegenomen).

Klik bovenaan het scherm op Continue om daadwerkelijk een zoekactie te doen met dit trefwoord:

 

Resultaat:

 

- Voor dit voorbeeld ter illustatie ook gezocht op vrije tekstwoorden (niet uitputtend), in titel en abstract (via 'Search Fields')

 

Resultaat:

 

- Combinatie van beide zoekacties (gecontroleerde terminologie en vrije tekst) voor alcoholisme (combineren met OR):

 

Resultaat:

 

Aspect 2: Therapie

 

- Selectie relevant gecontroleerde terminologie (trefwoorden) (zelfde stappen als voor aspect 1):

 

- In dit geval wordt 'therapy' gemapt naar 'treatment' - dit trefwoord nader bekijken

 

- Dit trefwoord heeft een groot aantal onderliggende termen voor specifieke therapieën, die worden meegenomen als je het trefwoord zoekt met 'explode'.

 

Resultaat:

 

- Eventueel ook nog zoeken met vrije teksttermen voor het aspect therapie (zoals boven bij 'alcholisme' getoond; hier niet verder uitgewerkt)

 

- Combinatie aspecten 'alcoholisme' en 'therapie' (combineren met AND)

 

Resultaat:

 

Aspect 3: jongeren / jong-volwassenen

 

Voor dit aspect maken we ook gebruik van gecontroleerde terminologie.

Dit kan bv. door bij 'Search Fields' de index te bekijken van het veld 'Age groups' en daar de relevante categorieën te selecteren:

 

 

 

Deze age groups zijn in de OvidSP interface van PsycINFO echter ook beschikbaar als Limits. Je kunt dan ook meteen de andere limits voor deze zoekactie instellen: tijdschriftartikelen vanaf 2010, in het Engels en Nederlands. Gebruik hiervoor 'Advanced Search'.

 

 

Selecteer bovenin het scherm de zoekactie waarop je limits wilt toepassen, en vink de gewenste limits aan (Ctrl-toets indrukken om meerdere limits binnen één lijst te selecteren).

Klik ten slotte om 'Limit a search' om de zoekactie daadwerkelijk uit te voeren.

 

 

Eindresultaat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.