| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Work with all your cloud files (Drive, Dropbox, and Slack and Gmail attachments) and documents (Google Docs, Sheets, and Notion) in one place. Try Dokkio (from the makers of PBworks) for free. Now available on the web, Mac, Windows, and as a Chrome extension!

View
 

Wie linkt er naar mijn webpagina

Page history last edited by Marina Noordegraaf 6 years, 6 months ago

Maite vroeg of er tools zijn waarmee je kunt checken wie er naar je webpagina linkt. 

 

Dat kan normaliter met link:www.jouwwebsite.nl via Google, maar dat werkt in Maite's geval (link:www.uu.nl/universiteitsbibliotheek) (nog) niet. Interessant om uit te zoeken hoe dat komt .. Nog niet populair genoeg, want net een nieuwe site? De URL eindigt niet op .html? De link is binnen de site van www.uu.nl niet goed gelinkt? Zit te ver verstopt? Iets anders in de opbouw van de code wat Google niet leuk vindt? Als je met allinanchor: www.uu.nl/bibliotheek of met allinachor:www.uu.nl/universiteitsbibliotheek zoekt dan vindt je wel hits (van de UU en UB zelf, dat wel ;-))! Dus het maakt ook uit of je verkorte URL gebruikt of niet. Met allinanchor zoek je naar 'ankertekst'. Dat is de tekst die gebruikt wordt om de link te maken. Soms gebruiken mensen geen tekst voor hun URL, maar gebruiken ze de kale URL en zo kun je dit soort verwijzingen vinden. (Zie ook Google Guide (niet van Google) voor een uitleg van geavanceerde zoekoperatoren (die niet persé allemaal meer werken!))

 

In de tussentijd: Als Google de backlinks van jouw site niet indexeert (maar ook in andere gevallen om een completer overzicht te krijgen), kijkt dan eens naar: 

 

1. Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/

2. Gebruik Google Analytics en dan in het bijzonder het onderdeel 'trackbacks' (Voor de webmaster van je site: Gebruik Google Webmaster tools of de Bing Tools (mag natuurlijk ook : -))

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.